RazemWSieci-22-11-2014-21

R@zem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ – wręczenie komputerów.

W ramach projektu R@zem w sieci – Integracja cyfrowa mieszkańców Gminy Stary Targ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oś priorytetowa 8. … Continue reading

f640_16

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  1 września 2014 roku w Zespole Szkół w Starym Targu odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Więcej zdjęć z tej uroczystości już wkrótce znajdzie się na stronie www.zs.gminastarytarg.pl. Zapraszamy do obejrzenia relacji pod adresem: http://www.starytarg.com/foto640.html

GoscieZAustrii-2014

Wizyta gości z Austrii

W dniach 14-16.08.2014 r. członkowie OSP w Starym Targu gościli swych przyjaciół z Austrii, którzy kilka miesięcy temu pomogli im w nabyciu nowego wozu bojowego. Goście zwiedzili m. in. miejscową remizę, Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Sztumie, śluzę w Białej … Continue reading

PozegnanieAbsolwentow-2014

Pożegnanie absolwentów gimnazjum

26 czerwca 2014 roku w Gimnazjum w Starym Targu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Więcej zdjęć z tej uroczystości już wkrótce znajdzie się na stronie www.zs.gminastarytarg.pl. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.starytarg.com/foto628.html

PozgnanieAbsolwentowSzkoypodstawowej-2014

Pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej.

26 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Starym Targu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów. Więcej zdjęć z tej uroczystości już wkrótce znajdzie się na stronie www.zs.gminastarytarg.pl. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.starytarg.com/foto629.html

ZakonczenieRokuSzkolnego2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

czerwca 2014 roku w Zespole Szkół w Starym Targu odbyła się uroczystość zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Więcej zdjęć z tej uroczystości już wkrótce znajdzie się na stronie www.zs.gminastarytarg.pl. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://www.starytarg.com/foto631.html