Podziękowanie dla druha Jana Redmera

W piątek 6 maja o godz. 1430 w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Pan Wiesław Kaźmierski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Pani Magdalena Wasiewicz złożyli podziękowanie druhowi Janowi Redmerowi za wieloletnią służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan Jan Redmer całe swoje dorosłe życie poświęcił służbie w OSP, w której pełnił wiele zaszczytnych funkcji, między innymi przewodniczył Zarządowi Gminnemu OSP. Zdjęcia p. Witold Szymanek.

Zdjęcia w formie tradycyjnej:

http://www.starytarg.com/foto770.html

Comments are closed.