Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka z dnia 18 czerwca 2016 roku.

 W sobotę 18 czerwca w na stadionie gminnym w Starym Targu odbył się 1. Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Starym Targu. Festyn przeprowadzono dzięki pomocy sponsorów, mi. in. Banku Spółdzielczego w Sztumie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Starostwu Powiatowemu w Sztumie, panów Rafała Kapuścińskiego, Andrzeja Parafiniuka, Zbigniewa Kaszubowskiego, Janusza Grzonki i wielu innych osób, które wspomogły imprezę rzeczowo. Przy organizacji imprezy wielkim zaangażowaniem wykazała się radna gminy Pani Marzena Tutlewska, której udało się zachęcić do współpracy wiele innych osób, firm i instytucji, między innymi miejscową OSP. Fotografie i filmy Daniel Jankowski oraz Piotr Makara.

Zdjęcia w formie tradycyjnej:

http://www.starytarg.com/foto779.html

filmik:

oraz pokaz slajdów:

Comments are closed.