Uroczystości z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r.

Dnia 11 listopada 2018 roku w Starym Targu odbyły się uroczystości z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Pierwsza część relacji przedstawia fragment mszy w kościele (wprowadzenie i wyprowadzenie pocztów sztandarowych), uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski, wspomnienie o wielu polakach którzy walczyli o wolną Polskę (przygotowane przez uczniów), prelekcje przygotowaną przez nauczyciela historii ze szkoły podstawowej w Starym Targu, symboliczny taniec zaborców, dwoje młodych solistów prezentujących pieśni patriotyczne, radni gminy wręczyli nagrody w konkursie plastycznym o tematyce odzyskania niepodległości oraz prezentacje prac plastycznych wykonanych przez uczniów do konkursu. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni brawami przez licznie zgromadzoną publiczność.

Druga część relacji przedstawia zdjęcia pamiątkowe: zbiórki pocztów sztandarowych przed mszą w kościele, flagi państwowe przed GOK, Urzędem Gminy oraz Remizą Strażacką, wspomnienie o wielu Polakach którzy walczyli o wolną Polskę (przygotowane przez uczniów), prelekcje przygotowaną przez nauczyciela historii ze szkoły podstawowej w Starym Targu, symboliczny taniec zaborców, dwoje młodych solistów prezentujących pieśni patriotyczne, zebranych uczestników w GOK w Starym Targu, radni gminy wręczyli nagrody w konkursie plastycznym o tematyce odzyskania niepodległości oraz prezentacje prac plastycznych wykonanych przez uczniów do konkursu. Jak podkładu muzycznego użyto hymnu polski pobranego z youtube.

Zdjęcia w formie tradycyjnej znajdują się pod linkiem:

http://www.starytarg.com/foto967.html

Comments are closed.