Przegląd ostatnich wydarzeń w Radzie Gminy w Starym Targu.

Pierwsza sesja nowej Rady Gminy

Dnia 19.11.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Radni złożyli ślubowanie a następnie wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady została ponownie pani Magdalena Wasiewicz a wiceprzewodniczącym pan Bronisław Jastrzębski. Ostatnim punktem obrad było ślubowanie Wójta.

Pamiątkowe zdjęcia znajdują się pod adresem:

http://www.starytarg.com/foto969.html

 

Ostatnia Sesja Rady Gminy VII kadencji

Dnia 13.11.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyła się Ostatnia Sesja Rady Gminy VII kadencji. W jej trakcie radni uchwalili zmiany w budżecie na 2018 rok, stawki podatkowe na rok 2019 oraz otrzymali podziękowania za swoją czteroletnią pracę.

Pamiątkowe zdjęcia znajdują się pod adresem:

http://www.starytarg.com/foto968.html

Nagrody od Radnej Gminy

Kończąca swoją działalność w obecnej kadencji Rady Gminy Stary Targ, pani Marzena Tutlewska przekazała wiele różnych przedmiotów przeznaczonych na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursie plastycznym z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nagrody te zostały wręczone uczniom w szkole oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. Pani Marzena Tutlewska, jako Przewodnicząca Komisji Oświaty przejawiała wiele cennych inicjatyw, szczególnie dla szkoły oraz dzieci i młodzieży. Przykładem mogą być organizowane festyny czy liczne nowe meble przekazane dla naszej szkoły oraz skuteczne starania o remonty wielu szkolnych pomieszczeń. Za zaangażowanie i wszelkie podejmowane działania Pani Marzenie serdecznie dziękujemy!

Pamiątkowe zdjęcia znajdują się pod adresem:

http://www.starytarg.com/foto966.html

 

Wszystkie opisy są autorstwa radnego Pana Piotra Makary.

Comments are closed.