Obchody 90 lecia szkoły w Starym Targu oraz w Waplewie Wielkim z dnia 31 maja 2019 r.

Pierwsza część pamiątkowej relacji filmowej ze Starego Targu przedstawia: 1. Uroczysta msza Św. w Kościele pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Stary Targu (fragmenty). 2. Przejście do szkoły (korowód), złożenie kwiatów pod Głazem Pamięci. 3. Spotkanie w sali gimnastycznej (powitanie gości, program artystyczny). 4. Poczęstunek połączony z promocją książki na temat historii szkoły w Starym Targu.

Druga część pamiątkowej relacji fotograficznej ze Starego Targu przedstawia: 1. Uroczysta msza Św. w Kościele pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Stary Targu. 2. Przejście do szkoły (korowód), złożenie kwiatów pod Głazem Pamięci. 3. Spotkanie w sali gimnastycznej (powitanie gości, program artystyczny). 4. Poczęstunek połączony z promocją książki na temat historii szkoły w Starym Targu.

Trzecia cześć pamiątkowej relacji z obchodów 90 lecia szkoły w Waplewie Wielkim i Starym Targu przedstawia cześć uroczystości która odbyła się w Waplewie Wielkim w Muzeum Tradycji Szlacheckiej: 1. Powitanie gości. 2. Prelekcja historyczna Adama Langowskiego. 3. Program Zespołu Szkół w Starym Targu (m.in hymn szkoły). 4. Program Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim (m. in. pieśń powiślańska w wykonaniu uczniów szkoły z towarzyszeniem zaprzyjaźnionego chóru św. Brata Alberta w Gdańsku, hymn szkoły). 5. Prezentacja przedstawiającą rys historyczny szkoły w Starym Targu. 6. Prezentacja przedstawiająca rys historyczny szkoły w Starym Targu. 7. Przemówienia gości oraz wspólne odśpiewanie roty.

Oraz zdjęcia w formie tradycyjnej na stronie internetowej Starego Targu:

http://www.starytarg.com/foto998.html

90-lecie założenia szkoły polskiej w Waplewie Wielkim, uroczyste obchody 31 V 2019 r. – Zespół Szkolno – Przedszkolny im.Rodziny Sierakowskich – pamiątkowa relacja znajduje się pod adresem:

http://spwaplewowielkie.edupage.org/news/

Comments are closed.