Posadziliśmy drzewa w gminie Stary Targ.

Posadziliśmy drzewa w gminie Stary Targ.

Na terenie gminy Stary Targ, 5 listopada 2014r. zostało posadzonych 70 drzew, wśród których były: lipy drobnolistne, dęby szypułkowe i klony jawory. W tym wydarzeniu udział brali uczniowie z klasy V b ze Szkoły Podstawowej w Starym Targu wraz ze swoim opiekunem – Panią Ewą Jastrzębską. Uczniowie dzielnie pomagali przy sadzeniu drzew: podlewali je, przywiązywali sadzonki do palików, a nawet samodzielnie, pod okiem specjalistów posadzili kilka drzew. Nowo powstały, piękny szpaler drzew, już rośnie wzdłuż drogi gminnej prowadzącej ze Starego Targu w kierunku lasu ( ul. Polna) i znajduje się niedaleko szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W związku z tym, uczniowie wraz ze swoimi opiekunami zadeklarowali się, iż obejmą opieką nowo posadzone drzewa, aby w przyszłości stanowiły piękny element krajobrazu i przyrody w pobliżu ich szkoły. Drzewa te sadzone były w ramach realizowanego na terenie gminy Stary Targ ogólnopolskiego programu „Drogi dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym, jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”. Gmina Stary Targ w programie tym uczestniczy od lipca 2014 roku, do czerwca 2015r. a misją programu jest odwrócenie zjawiska zanikania zadrzewień liniowych, poprzez zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na temat ich znaczenia i funkcji w krajobrazie rolniczym. Przyczynienie się w ten sposób do zatrzymania spadku bioróżnorodności na obszarach wiejskich.
Oprócz sadzenia drzew, do chwili obecnej, na terenie gminy Stary Targ przeprowadzono ekspertyzę 10 drzew, dokonano przeglądu zadrzewień liniowych- alej i szpalerów. Do kolejnych zadań programowych należy wykonanie pielęgnacji wybranych dziesięciu drzew, przeprowadzenie szkoleń dla społeczności lokalnych oraz zajęć edukacyjnych w szkołach.

Więcej o założeniach programu oraz jego przebiegu można przeczytać na stronie:

http://aleje.org.pl/dzialania/sadzimy/428-70-drzew-posadzonych-w-starym-targu

Podpisy pod zdjęciami:
Fot.1, fot 7 i fot 8 Po szybkim przeszkoleniu, uczniowie sami potrafili przywiązywać drzewka do palików.
Fot. 2 Wszystkie posadzone drzewa zostały podlane.
Fot. 3 Chłopcy zajmowali się przenoszeniem sadzonek drzew, oraz …
Fot. 4 …przenoszeniem palików
Fot. 5 Grupa uczniów ze szkoły podstawowej w Starym Targu wraz z panią Ewą Jastrzębską, którzy uczestniczyli w sadzeniu drzew.
Fot 6. Nowy, piękny szpaler już rośnie.
Fot 9. Podczas sadzenia wszyscy byli zajęci pracą.

Powyższy opis oraz poniższe zdjęcia wykonał Pan Miłosz Gutjar.

Comments are closed.