Pan Leszek Koszytkowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – relacja

 Leszek Koszytkowski kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Targu, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pan Leszek był działaczem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Elblągu. W stanie wojennym internowany w ośrodkach w Iławie i Kwidzynie.

Relacja z wręczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Krzyży Wolności i Solidarności, Złotego Krzyża Zasługi – Gdańsk, 16 grudnia 2014 znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej pod linkiem:

http://ipn.gov.pl/aktualnosci/2014/gdansk/wreczenie-krzyza-oficerskiego-orderu-odrodzenia-polski,-krzyza-kawalerskiego-orderu-odrodzenia-polski,-krzyzy-wolnosci-i-sprawiedliwosci,-zlotego-krzyza-zaslugi-gdansk,-16-grudnia-2014

Artykuł z Dziennika Bałtyckiego z Dnia 24 grudnia 2014 roku z części Powiśle Sztum i Dzierzgoń.

PanLeszekKoszytkowskiWDziennikuBaltyckimZdjęcia z uroczystej Rady Gminy na której wręczono kwiaty Panu Leszkowi Koszytkowskiemu.

Comments are closed.