Wybory sołtysa oraz rady sołeckiej z dnia 10 marca 2015 roku.

  Dnia 10 marca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Targu odbyło się zebranie wiejskie, podczas którego dokonano wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej. W zebraniu wzięło udział 171 osób. Na stanowisko sołtysa kandydował pan Tomasz Witka oraz pan Witold Szymanek. Ważnych głosów oddano 166, z czego pan Witka otrzymał 45 głosów a pan Szymanek 121. Do rady sołeckiej wybrano następujące osoby: Krzysztof Benz, Michał Kikut, Jerzy Knafel, Piotr Makara, Norbert Schmidt oraz Andrzej Szymański. Zdjęcia wykonał Daniel Jankowski.

Comments are closed.