Przegląd ciekawych artykułów z Dziennika Bałtyckiego wkładka regionalna które zachowały się w archiwum administratora strony internetowej.

W miejscu tym zostaną zamieszczone w celach pamiątkowych najciekawsze artykuły  zeskanowane z Dziennika Bałtyckiego wkładka regionalna z roku 2016 które zachowały się w archiwum administratora strony internetowej. Na zamieszczenie artykułów zgodę wyraził Pan Redaktor Piotr Piesik w mailu z dnia 30 maja 2016 roku.